Verklaring gegevensbescherming

Algemene informatie en verplichte informatie

Benoeming van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Vitalij Schäfer - Codenia
Grabenstrasse 32
6300 Zug
Switzerland

De controller beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De wettigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de gegevensbeschermingsfunctionaris van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens: www.bfdi.bund.de

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens te hebben die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract dat aan u of aan derden wordt overgedragen. Het wordt geleverd in een machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke persoon vraagt, gebeurt dit alleen als het technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen. In dit verband en ook voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via de contactopties die op de opdruk staan.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt onze website SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel van 'https://' van uw browser en het vergrendelingssymbool in de browserlijn.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

- Browser type en browserversie
- Besturingssysteem gebruikt
- verwijzende URL
- Hostnaam van de toegangscomputer
- Tijd van het serververzoek
- IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 par. 1 lit. b GDPR (General Data Protection Regulation), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

YouTube

Voor integratie en weergave van video-inhoud maakt onze website gebruik van plug-ins van YouTube. Het videoland wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's je hebt bezocht. YouTube kan je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen als je bent ingelogd op je YouTube-account. U kunt dit voorkomen door vooraf in te loggen. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation). Details over de verwerking van gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy

Google AdSense

Onze website maakt gebruik van Google AdSense. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense dient de integratie van advertenties en stelt cookies in. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van webbakens. Webbakens zijn onzichtbare grafische afbeeldingen die een analyse van bezoekersverkeer op onze website mogelijk maken. Informatie die wordt gegenereerd door cookies en webbakens wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers. Serverlocatie is de VS. Google kan deze informatie delen met derden. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die door u zijn opgeslagen. AdSense-cookies worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation). Wij als website-exploitanten hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren. Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Deactivering van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website. Door onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de

Belangrijke opmerking: Deze tekst is automatisch vertaald.